Ben Thanh Tourist Building

BẾN THÀNH TOURIST BUIDLING là cao ốc văn phòng cho thuê trực thuộc Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành (Thành viên của BếnThành Group), Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Du Lịch và các ngành nghề kinh doanh khác. BẾN THÀNH TOURIST BUIDLING đang dần tạo được vị thế của mình trên thị trường TP. HCM và… Continue reading Ben Thanh Tourist Building