CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/4/2011, sau 05 năm xây dựng và phát triển, Hưng thịnh đã và đang từng bước trở thành công ty đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại khu vực miền Nam cũng như cả nước.Với nhiệm vụ đầu tư và phát triển bất động sản, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH không ngừng tìm kiếm và tạo ra hiệu quả tài chính lành mạnh cho các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, tạo cơ hội phát triển và đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho nhân viên cũng như cộng đồng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.