SWISS CREATE BUSINESS MANAGER

Swiss Create Business Manager là một phần mềm chuyên dụng hỗ trợ để bắt đầu một doanh nghiệp, với chức năng hướng dẫn từng bước sẽ giúp bạn có được cái nhìn chuyên nghiệp và thấu đáo cho doanh nghiệp.

SCBM là một công cụ kết nối chặt chẽ tất cả các bước phân tích hướng đến thành công cho doanh nghiệp bao gồm: nghiên cứu mô hình của doanh nghiệp, bảng phân tích SWOT, chiến lược kinh doanh, nhân tố thành công, đánh giá tổng thể và chi tiết, biện pháp thực hiện, chiến lược tiếp thị, hệ thống tài chính, quản lý rủi ro, bảng thống kê ngân sách, và hệ thống báo cáo.

Giá trị đặc biệt của phần mềm đó là bạn có thể chuyển ngữ trực diện sang một ngôn ngữ bản địa nơi bạn đang thiết kế dự án mà không cần phải qua bấc kỹ một kỹ sư lập trình nào, điều này có nghĩa là bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí cho dự án của mình.

TÍNH NĂNG:

– Mô hình doanh nghiệp

– Phân tích SWOT

– Chiến lược cho doanh nghiệp

– Nhân tố thành công

– Tổng thể dự án

– Đánh giá

– Biện pháp thực hiện

– Chiến lược tiếp thị

– Quản lý tài chính

– Quản lý rủi ro

– Thống kê & biểu đồ ngân sách dự chi

– Kết luận & báo cáo
CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT

Dịch trực diện toàn phần nội dung câu hỏi sang một ngôn ngữ khác

Dịch trực diện toàn phẩn các gói hệ thống sang một ngôn ngữ khác

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.