Global Coffee Asia

Global Coffee Asia

Global Coffee Asia Được sản xuất với nguồn gốc cà phê sạch, nguyên chất 100%, không trộn lẫn bất kỳ loại hương liệu, hoá chất hay tạp chất nào khác. Với nguồn nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kĩ lưỡng cùng với dây chuyền sản xuất khoa học, đã cho ra đời sản phẩm […]

SHOP THANH TAM SCHOOL

SHOP THANH TAM SCHOOL

Quán cà phê có mục đích phi lợi nhuận, nhắm tới việc hỗ trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật. Quán cà phê Thanh Tâm đã nỗ lực thiết lập các mối liên hệ, liên kết mạng lưới tạo việc làm cho người khuyết tật và sử dụng lao động là người khuyết […]